לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

מה זה איזון משאבים וכיצד הוא קורה?

הליך גירושין טומן בחובו מספר הליכים נלווים, מספר הליך שינוי הסטטוס של הזוג. שני ההליכים הנלווים המשמעותיים ביותר, הם איזון משאבי הזוג – דהיינו חלוקה פיננסית של המשאבים והסדרי משמורת ומזונות. להלן נכיר את איזון המשאבים, את המקורות החוקיים המסדירים אותו וכיצד תוכלו לעצב אותו בעצמכם. 

חזקת השיתוף

איזון משאבים הוא המונח המקצועי עבור חלוקת רכוש הזוג בזמן גירושיהם. איזון המשאבים מוסדר כיום בחוק יחסי ממון, אך כבר שנים רבות לפני חקיקת החוק בשנת 1973, החילו בתי המשפט בישראל את הלכת השיתוף ואת חזקת השיתוף. ההבדל בין ההלכה הוא ניואנס משפטי, ולשם הנוחות נשתמש במונח המקובל, חזקת השיתוף, לתיאור ההלכה והחזקה כאחד.

חזקת השיתוף קובעת את אופן איזון המשאבים בין בני הזוג. החזקה קובעת כי נכסיהם של בני הזוג שייכים לשני בני הזוג, ומתאזנים ביניהם באופן שווה. זהו איזון המשאבים של חזקת השיתוף. החזקה חלה על כל זוג, ככל שבני הזוג קיימו מערכת יחסים תקינה יחסית וכן התקיים מאמץ משותף לתפקוד הבית.

הדרישה הראשונה לתחולת החזקה – ניהול חיים תקינים, היא דרישה מינימלית יחסית. אין צורך בהרמוניה ורומנטיקה, אלא חיים סבירים למשך זמן סביר לפני הגירושין. גם הדרישה השנייה אינה מחמירה במיוחד. בית המשפט לא יבחן מי הוריד את הזבל ומי שטף את הכלים, אלא יבחן אם כל אחד מבני הזוג נשא בנטל המשותף של הבית – הנטל הכלכלי והנטל התפעולי.

מה זה איזון משאבים וכיצד הוא קורה
מה זה איזון משאבים וכיצד הוא קורה

החזקה אמנם קובעת שיחול שיתוף על כלל הנכסים, אך לא כוללת בכך נכסים ששימשו רק אחד מבני הזוג והגיעו אליו מלפני הנישואין. כך, אם מי מבני הזוג היה בעלים של דירה, למשל, לפני החתונה, דירה זו לא שימשה את הזוג למגורים וכל ההכנסות מהנכס נכנסו לכיס נפרד העומד לרשות בעל הדירה בלבד ולא לרשות בן זוגו, החזקה לא תחול על הנכס.

ניתן להסיק מכך גם את צידו השני של המטבע – מתי החזקה אכן תחול והנכס יהיה חלק מאיזון המשאבים. ככל שאחד מהתנאים לא מתקיים, דהיינו הדירה לא מלפני הנישואין, ההכנסות מהשכירות משותפות, או שבני הזוג גרים בדירה, הדירה תיכלל באיזון המשאבים שכן החזקה תחול עליה. אם כן, ניתן לסכם שחזקת השיתוף קבעה סטנדרט גבוה של שיתוף המתבטא באיזון משאבים כמעט מלא על כלל הנכסים של הזוג.

 

חוק יחסי ממון

כאמור, בשנת 1973 נחקק חוק יחסי ממון שקבע הסדר אחר במידת מה באשר לאיזון המשאבים. החוק קבע כי עצם הנישואין לא יגרום לשיתוף בן הזוג בנכסי בן הזוג האחר, אך בזמן היפרדות הזוג יתבצע איזון משאבים בו כלל הנכסים יתחלקו חצי חצי.

זאת, למעט נכסים שהיו לבן הזוג מלפני הנישואין א אם בני הזוג התגוררו בה לאורך שנות הנישואין, מתנות וירושות שהתקבלו במהלך הנישואין, גמלת ביטוח לאומי או פיצוי המשתלם בגין נזקי גוף וכן כל נכס שהושג הסכם ספציפי לגביו. אם כן, החוק מקטין במעט את איזון המשאבים ושולל איזון מנכסים שהיו נכללים באיזון המשאבים לפי חזקת השיתוף. כמו כן, החוק מכיר בזכותם של זוגות לערוך הסכם ממון, כפי שיפורט להלן.

 

החזקה לאחר החוק

איזון המשאבים של חוק יחסי ממון שולל את תחולת חזקת השיתוף עבור זוגות שנישאו לאחר 1974. עם זאת, לחזקת השיתוף נותר תפקיד דומיננטי באיזון המשאבים. ראשית, היא חלה על כל זוג שנישא לפני 1974. שנית, החזקה תקפה אצל זוגות שלא נישאו אלא חיים כידועים בציבור. בנוסף, עבור כל זוג, ניתן להחיל על נכסים מסוים שיתוף ספציפי מהדין הכללי.

חזקת השיתוף בכללותה אכן בטלה עבור רוב הזוגות והיא כבר לא הכלל המנחה בהליך איזון המשאבים. עם זאת, במידה וקיים נכס ספציפי שלא נכלל באיזון המשאבים לפי החוק, ניתן לטעון שחל עליו שיתוף ספציפי מכוח הדין הכללי. לא עוד לתחולה רחבה של החזקה, אלא לתחולה מצומצמת באשר לנכסים מסוימים.

כך, אם למשל האישה הביאה עימה לנישואין דירת מגורים בשווי 3 מיליון שקלים בה התגוררו הזוג לאורך השנים, לא יחול עליה איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון. עם זאת, יחול עליה שיתוף ספציפי מכוח הדין הכללי וברגע הגירושין היא תיכלל באיזון המשאבים של הזוג.

נשלים את הדוגמה עם ההנחה שהזוג צבר לאורך השנים חיסכון בשווי מיליון שקל והגבר לא הביא עימו כל נכס לפני הנישואין. תוצאת הדברים תהיה שברגע הגירושין כל אחד מהצדדים יצא עם שני מיליון שקלים – האישה הפסידה מיליון שקלים שלמים לגרוש שלה, חרף רצונה.

 

הסכם ממון

כדי להתמודד עם בעיה זו, המחוקק הכיר בפרק הראשון של חוק יחסי ממון ביכולתם של צדדים ליצור הסכם איזון משאבים עצמאי, הסכם ממון. ההסכם יעשה לרצון שני הצדדים, מבחירתם החופשית וללא השפעה בלתי הוגנת. בנוסף, הוא יכנס לתוקף אך ורק לאחר אישור בית המשפט. אולם אם עמד ההסכם בתנאים הללו, הרי שהוא המגדיר את איזון המשאבים בין בני הזוג ולא החוק.

הסכם ממון שיצרו בני הזוג, יוכל להוביל אותם להסדר שוויוני יותר שיתאים למאפיינים הזוגיים האישיים שלהם וישחרר אותם מתכתיבים כלליים של החוק. ההסכם כדאי במיוחד כאשר אחד מבני הזוג מביא עימו סכום כסף רב או נכסים יקרי ערך מלפני החתונה.

נחזור לדוגמה לעיל, של האישה שהביאה עימה לנישואין דירה בשווי שלושה מיליון שקלים. בני הזוג יוכלו ליצור לעצמם הסכם ממון שישמור על כספה של האישה מפני איזון משאבים עתידי. במידה ובני הזוג יתגרשו, האישה תקבל את מלוא שווי הדירה וסכום זה לא יתאזן בין בני הזוג. לחלופין, יוכלו בני הזוג ליצור לעצמם הסכם אחר, לפיו האישה תקבל, למשל, שני מיליון שקלים משווי הדירה במקום מיליון וחצי.

תרחיש סביר ביותר יהיה שבני הזוג ימכרו את הדירה לאחר זמן מה. נראה, שמצב זה יחזיר את האישה למקומה הראשון כמופסדת מאיזון המשאבים. נניח שבני הזוג מכרו את הדירה וקנו במקומה דירה ב-4 מיליון שקלים. במצב זה, האישה תקבל שוב רק 2 מיליון במקום 3.5, כפי שאולי היה ראוי.

לכן, הצדדים יוכלו להסכים שהאישה תקבל את הקרן של הבית ללא תלות בנכס הספציפי. זאת, בהנחה כמובן שההון של הזוג עולה על ערך הבית. לא סביר, למשל, שאם לזוג נגרמו הפסדים וכיום ההון שלהם עומד על 2 מיליון שקלים בלבד, לחייב את הגבר בתשלום מיליון שקלים לגרושתו.

 

הסכם ממון ורומנטיקה

זוגות רבים חוששים מלחתום על הסכם ממון. לטענתם, ההסכם פוגם ברומנטיקה ובקסם הנישואין. הוא דן בסיום קשר הנישואין, לפני שזה בכלל התחיל. לא ניתן להתעלם מסוגיה זו. עם זאת, לאור נתוני הגירושין בישראל לפיהם כשליש מהזוגות מתגרשים, לא ניתן להתעלם מהתופעה. היא תרחף בחלל, גם אם לא ידברו עליה במפורש אלא יעדיפו לטמון את הראש בחול.

הסכם הממון רק יציף דברים שבני הזוג יחשבו עליהם בעצמם, ויעזרו להפיג חששות. ההסכם עשוי גם להוות פתח לשיח עמוק בדבר מכשולים בקשר וקשיים שעלולים לצוץ, וכיצד יוכלו בני הזוג לפתור אותם ולהתגבר עליהם. כך, ההסכם לא רק שלא יפגע בקשר, אלא אולי אף יעצים אותו.

 

לסיכום

איזון משאבים הוא המונח המקצועי לחלוקת רכוש הזוג עם גירושיהם. איזון המשאבים כפוף לחזקת השיתוף, לחוק יחסי ממון, לשיתוף ספציפי מהדין הכללי וכן להסכם ממון אישי של הזוג. בהצלחה!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

ביטול הסכם גירושין – האם זה אפשרי?

הסכמים הם דבר כובל. למעשה, זוהי מטרתם. לכפות את רצוננו מהעבר על היותנו בהווה. לרוב, ההסכמים כדאיים לנו. הודות להם, מתאפשר לנו לתכנן תוכניות עתידיות