לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

כיצד תבטלו את הסכם הממון שלכם?

הסכם ממון הוא הסכם עם תוקף משפטי מחייב. חוק יחסי ממון בין בני זוג מכיר בזכותם של זוגות לעצב בעצמם את איזון המשאבים שלהם, ולא כופה אותם להסדר הקבוע בחוק. עם זאת, הסדרים שהיו נראים לכם סבירים לפני 20 שנה, עלולים להיראות מופרכים כיום. ישנן מספר דרכים לבצע ביטול הסכם ממון, בהן נדון כעת.

למה שנרצה ביטול הסכם ממון

תארו לכם את המקרה הבא, בו יובהר מדוע בן זוג ירצה בביטול הסכם הממון שלו. יצחק ורבקה נישאו בגיל 22, לפני שלושים שנה. הוריו של יצחק, אברהם ורבקה, היו אנשים עמידים והם נתנו במתנה לזוג הצעיר דירה בתל אביב, בה התגוררו הזוג במשך כל שנות נישואיהם. שוויה של הדירה עמד על שבע מאות אלף שקלים.

הוריו של יצחק חששו שהקשר של יצחק ורבקה לא יחזיק מעמד, ובמידה שהם יתגרשו הדירה שהם העניקו לבן שלהם תתחלק בין הזוג במסגרת איזון המשאבים. עקב כך, ההורים התנו את מתן המתנה בעריכת הסכם ממון, הקובע כי במקרה שהזוג יתרגשו הדירה לא תתחלק ביניהם ותישאר כולה ברשות יצחק.

עברו השנים, יצחק ורבקה הקימו משפחה, פרנסו, טיפלו בילדים והצליחו, לאחר שלושים שנה, להעמיד חסכונות בשווי חצי מיליון שקלים. בנוסף, עומדת לרשותם אותה דירה שאברהם ושרה העניקו להם לפני שלושים שנה. שוויה של הדירה היום עומד על ארבעה מיליון שקלים.

כיצד תבטלו את הסכם הממון שלכם
כיצד תבטלו את הסכם הממון שלכם

כיום, הזוג החליט לפרק את החבילה ולהתגרש. כזכור, הזוג כפוף להסכם הממון שנכרת לפני שלושה עשורים. תוצאת ההסכם היא שבאיזון המשאבים יצחק יקבל 4.25 מיליון שקלים – מלוא שווי הדירה וכן חצי משווי החסכונות. לעומתו, רבקה תצא מהקשר עם 250 אלף שקלים בלבד, ללא כל חלק בדירה שהייתה לה לבית במשך 30 שנה.

מצב זה אבסורדי במיוחד. מכיוון שכך, בתי משפט מתאמצים לחלק דירת מגורים והכריזו עליה זה מכבר כגולת הכותרת של חזקת השיתוף. אולם כל זה לא יעזור לרבקה שכפופה להסכם. לכן, היא חפצה בביטול הסכם הממון.

 

דרכים לביטול הסכם ממון

כדי להבין כיצד ניתן לבצע ביטול הסכם ממון, יש לדעת מה המקור החוקי להסכם זה ואילו תנאים החוק מציב כדי שההסכם יהיה תקף. בנוסף, יש להכיר באופן שטחי את הדין הנוהג בהיעדר הסכם ממון. לאחר שנבין את כל אלו, נדע כיצד מתבצע ביטול הסכם ממון.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, נפתח בזו הלשון: "הסכם ממון: הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם". החוק ממשיך ואומר: "הסכם ממון טעון אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי… האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם… בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו… בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין".

אם כן, החוק מגדיר מהו הסכם ממון ומציב מספר תנאים. אי עמידה בתנאים אלו, יאפשר ביטול הסכם ממון על ידי בני הזוג. התנאי הראשון הוא קבלת אישור מבית המשפט או מבית הדין להסכם. אם יוכח כי ההסכם לא קיבל מעולם גושפנקה מבית המשפט או מרשם הנישואין, הרי שלא יהיה כל צורך בביטול הסכם ממון, כי ההסכם נעדר כל תוקף מלכתחילה.

התנאי השני הוא שבני הזוג עשו את ההסכם ברצון חופשי ובהבינם את משמעות ההסכם. ככל שבית המשפט אישר את הסכם הממון, הרי שאישור בית המשפט מהווה ראייה לכאורה להתקיימות התנאי. עם זאת, ניתן לסתור ראייה זו. עורך דין ממולח יוכל לטעון, למשל, שרבקה לא הבינה שכל שווי הנכס יגיע ליצחק, ולא רק השווי כפי שהיה בעת עריכת ההסכם. היא סברה כי שבע מאות אלף השקלים יגיעו במלואם ליצחק, ובאשר לעליית הערך – בני הזוג יתחלקו חצי חצי.

טענה זו אינה טריוויאלית. הוכחתה לא תהיה פשוטה כל כלל ועיקר, אך היא אפשרית. אם בית המשפט ישתכנע ממנה ויסבור כי אכן לא הייתה הבנה מלאה של ההשלכות, הרי שביטול הסכם הממון יהיה אפשרי. התנאי השלישי הוא רצון חופשי בכריתת ההסכם. גם יסוד זה בר ערעור. רבקה תוכל לטעון שהיא הייתה נתונה להשפעה בלתי הוגנת מצד הוריו של יצחק, מה שגרם לה להסכים לחתום על ההסכם למרות שלא רצתה לחתום עליו באמת.

לא בנקל בית המשפט ישתכנע מהטענה, שכן אישור בית המשפט היה צריך להיעשות רק לאחר הוכחת הרצון החופשי. עם זאת, ניתן לטעון שהורי יצחק הכריחו אותה להציג מצג שווא לפיו רצונה אכן חופשי. גם במקרה זה, בית המשפט עשוי להורות על ביטול הסכם הממון או על בטלותו מעיקרא.

 

שינוי מרצון

דרך פעולה אפשרית נוספת, היא שינוי או ביטול הסכם הממון מרצונם של שני בני הזוג. נחזור לדוגמה הקודמת של יצחק ורבקה. נניח כי לאחר 25 שנות נישואין הקשר נמצא על מי מנוחות, הילדים גדלים ומה שמאפשר לזוג לנהל משק בית משותף הוא עבודתה המסורה של רבקה בבית ומחוצה לו. בשלב זה, ערך הדירה עומד כבר על שלושה מיליון שקלים.

מומלץ מאוד לרבקה לפנות כעת ליצחק, ולבקש ממנו לשנות את הסכם הממון. מאחר שמערכת היחסים תקינה וגם יצחק מבין את האבסורד בכך שרבקה לא תהנה כלל מעליית הערך של דירת מגוריה, סביר שיצחק יסכים לשינוי ואף לביטול הסכם הממון.

 

שיתוף ספציפי מהדין הכללי

סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע כי כלל נכסי בני הזוג יתחלקו שווה בשווה בין בני הזוג במידה ויתגרשו. בד בבד, הסעיף קובע מספר חריגים לכלל וביניהם "נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם", דהיינו שנערך בעניינם הסכם ממון. לענייננו, נראה שהסעיף מכיר בכך שלא יחול איזון משאבים על הדירה של יצחק.

חריג נוסף המופיע בסעיף הוא נכס שהיה למי מבני הזוג מלפני הנישואין. עם זאת, כאשר הזוג התגורר בנכס זה, בית המשפט החיל עליו שיתוף ספציפי מכוח הדין הכללי וכן חילק אותו בין בני הזוג. ניתן לנסות לשכנע את בית המשפט להשתמש באותו הכלי אף עבור נכסים שנערך לגביהם הסכם ממון, בנסיבות מסוימות. כאשר בית המשפט ישתכנע מהטענה, ייערך, הלכה למעשה, ביטול הסכם ממון בזעיר אנפין. לא ביטול הסכם ממון בריש גלי, אלא התגברות עליו בעזרת דינים אחרים.

 

לסיכום

שלוש הדרכים העיקריות לביטול הסכם ממון הן שינוי מוסכם שלו, הוכחת אי התקיימות אחד מהתנאים להסכם או שימוש בדין הכללי כדי להתגבר על ההסכם. התייעצו עם עורך הדין שלכם לגבי דרך הפעולה המיטבית, ושחררו את עצמכן מעולו של הסכם כובל זה. בהצלחה!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא