לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

הסכם גירושין

גירושין הם עסק מלוכלך. זוג, שעד לא מכבר אהב אחד את השנייה יותר מכל, מפריד כוחות ולעיתים אף הופכים מאוהבים לאויבים. כמו כן, הגירושין לא משפיעים על הזוג בלבד, אלא ככל שישנם ילדים הגירושין ישפיעו אף עליהם. 

עם זאת, ניתן לצמצם במידה ניכרת את הלכלוך ועוצמת הסכסוך בהליך הגירושין. דרך המלך לצמצום הסכסוך, הוא עריכת הסכם גירושין.

מה זה הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא הסכם, שתכליתו להסדיר את כל ענייני הגירושין בין הצדדים, החל ממתן הגט עצמו וכלה בתשלומי המזונות. החוק עצמו מגדיר עילות בהן כופים אדם לתת גט לאשתו, או אישה לקבל גט מבעלה. החוק אף מיטיב להגדיר את איזון המשאבים בין בני הזוג, את הסדרי המשמורת ואת תשלומי המזונות.

בד בבד, החוק מכיר בזכותם של זוגות לעצב את כל אלו בעצמם, כאשר שוררת הסכמה באשר לנושאים השונים, ואף מעודד אותם לעשות כן. ההסכמות יערכו כחלק מהסכם הגירושין.

הסכם גירושין
הסכם גירושין

הגט

אצל זוגות רבים, אחד מבני הזוג רוצה להתגרש בעוד שהשני לא מעוניין בכך. מאחר שהחוק מחייב יהודים להתגרש על פי ההלכה, ומאחר שההלכה מכירה בסמכותם הכמעט בלעדית של בני הזוג להחליט על נישואיהם וגירושיהם, ללא נתינת גט מצד הבעל וקבלת הגט על ידי אשתו, בני הזוג לא יהיו גרושים.

מכיוון שכך, כאשר אחד מבני הזוג לא מעוניין להתגרש הליך הגירושין עצמו יהיה הליך משפטי לכל דבר ועניין, בסופו יוכל בית הדין להוציא תחת ידו פסק דין הקורא לזוג להתגרש. במידה ואלו לא יעשו כן, לא יוכל בית הדין לגרשם בפועל אלא רק להטיל סנקציות כנגד הסרבן או הסרבנית עד לקבלת התוצאה הרצויה.

כאשר שוררת הסכמה, ההליך כולו פשוט הרבה יותר. בני הזוג עורכים הסכם גירושין, מגיעים לבית הדין, הדיינים עוברים על ההסכם וככל שאין בו בעיות חריגות – הם מאפשרים את מסירת הגט במיידי והזוג ישלים את הליך הגירושין. אם כן, זהו המאפיין הראשון של הסכם הגירושין – הסכמה על עצם הגירושין.

ענייני רכוש

מרכיב נוסף בהסכם הגירושין, הוא הסכמה על העניינים הרכושיים של בני הזוג. ככלל, חלוקת רכוש בין בני זוג מתגרשים, או בעגה המקצועית איזון משאבים, נעשה לאור קביעות החוק או הסכם ממון ספציפי של בני הזוג. חוק יחסי ממון בין בני זוג לצד חזקת השיתוף, מגדירים כיצד יתבצע איזון המשאבים בין בני הזוג. בנוסף, החוק עצמו מכיר בזכותם של בני הזוג לערוך לעצמם הסכם ייחודי מראש, כראות עיניהם.

אין לבלבל את הסכם הגירושין עם הסכם הממון. הסכם ממון נערך, לרוב, עוד לפני החתונה או שנים קודם הגירושין. הסכם גירושין, לעומת זאת, נערך בסמוך לגירושין ונועד להסדיר את חלוקת הרכוש מתוך הבנה שפני הזוג לגירושין. לא הסכמות עקרוניות לכל מקרה שלא יקרה, אלא הסכמות קונקרטיות שימנעו סכסוכים ומדון.

בני הזוג יוכלו להגיע להסכמות רק באשר לעיקרי הרכוש, דוגמת דירה, רכב וכדומה. לחלופין, וכדי להפחית עוד יותר סכסוכים אפשריים, יוכלו בני הזוג להגיע להסכמות גם ברזולוציות הקטנות ביותר של חלוקת הרכוש – מי יקבל את המיקרוגל ומי את המיקסר. מי את הארון ומי את המיטה, וכדומה. כאמור, ככל שבני הזוג יצליחו להגיע ליותר הסכמות, כך הסכסוך הפוטנציאלי יקטן.

בניגוד להסכם על עצם הגירושין שהוא עיקרו של הסכם הגירושין, הסכמים על הרכוש אינם מליבו של הסכם גירושין. בני זוג יכולים לערוך הסכם גירושין גם ללא הסכמות ממוניות. עם זאת, הסכם שכזה יהיה דל והוא לא יפתור רבות מהבעיות שיצוצו. לכן, רצוי להגיע להסכמות, לפחות על עיקרי הדברים, כבר בשלב הסכם הגירושין.

משמורת והסדרי ראייה

הנושא הבא שיכול להיות מוסדר בהסכם הגירושין, הוא נושא המשמורת והסדרי הראייה. לכל ילד ישראלי יש אפוטרופוס ומשמורן. עבור רוב ילדי ישראל, הן האפוטרופוסים שלו והן המשמורנים שלו, הם הוריו. תפקיד ההורים בתור אפוטרופוסים הוא לקבל החלטות משמעותיות בשם הילד ותפקידם בכובעם כמשמורנים הוא לנהל את חייהם באופן שוטף, ובראש ובראשונה לדאוג למגוריהם ולצרכיהם הבסיסיים.

בעוד שבשגרה ההורים מתפקדים כאפוטרופוסים וכמשמורנים באופן שוטף, הרי שבזמן גירושין ההתנהלות משתנה כליל. לרוב, במידה ושני ההורים כשירים הם ימשיכו לשמש כאפוטרופוסים של הילד, אך המשמורת תתחלק בין ההורים. או שתינתן משמורת מלאה לאחד ההורים והשני יזכה להסדרי ראייה, או שתיפסק משמורת משותפת לפיה הילדים יהיו תחת אחריותו של כל אחד מההורים למשך פרקי זמן שווים – בדרך כלל שבועיים אצל האם ולאחר מכן שבועיים אצל האב, או להיפך.

פסיקת בית המשפט בענייני משמורת תלויה בשלל גורמים. הפסיקה נעשית לאור חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, ובהתאם לחזקות משפטיות דוגמת חזקת הגיל הרך. השיקול המנחה את בית המשפט בפסיקתו הוא שיקול טובת הילד. עקב היותו של שיקול זה אמורפי במקצת, הפסיקה משתנה מאוד בין מקרה למקרה מה שיוצר חוסר וודאות משפטית לגביה.

הסכם הגירושין נותן לכם, בני הזוג, לקבוע בעצמכם את הסדרי המשמורת והראייה ובכך לחסוך מכם את אחד מהשלבים הקשים והכואבים ביותר בהתדיינות סביב הליך הגירושין. במקום להיכנס להוכחות של חוסר שפיות, היעדר מסוגלות הורית ושאר תרגילים משפטיים מלוכלכים, תוכלו להסדיר את המשמורת באמת לאור טובת הילד.

בית המשפט יעבור בפרוטרוט על פרקי המשמורת בהסכם הגירושין שלכם. ככל שבית המשפט לא ימצא בו פגמים משמעותיים והוא יסבור כי טובת הילדים היא זו שאכן עמדה לנגד ההורים בעריכת ההסכם, בית המשפט יאשר את הסכם הגירושין והוא יקבל תוקף חוקי.

מזונות

הנושא העיקרי האחרון שניתן להסדיר בהסכם הגירושין, הוא נושא המזונות. החוק והפסיקה קשרו בין פסיקת המזונות לבין ההכנסה של בני הזוג והסדרי המשמורת שלהם. ייתכן שהקו שנקט בו בית המשפט אינו מתאים לכם. לחלופין, ייתכן שאתם מסכימים אתו מאוד. בין כה וכה, כדי למנוע התדיינות משפטית יקרה ומיותרת, תוכלו לכלול גם סעיפים בדבר תשלום המזונות בהסכם הגירושין. גם סעיפים אלו, ככל האחרים, טעונים אישור בית משפט ולאחר שזה יאשר אותם, הרי שלאורם ייפסקו המזונות.

האם ההסכם כדאי

כפי שנכתב בראשית מאמר זה, הליכי גירושין רבים הופכים לשדה קרב בו בני הזוג שוכחים את אהבתם והופכים לשני ניצים המתכתשים אחד בשנייה שלא לצורך. ההליך הרע הזה גובה לא רק עלויות נפשיות גבוהות, אלא גם עלויות כלכליות בסכומי עתק. לכך, יש לצרף את השנים הארוכות שיכולות לחלוף מראשית ההליך ועד תומו, שנים בהן תתקשו לתפקד כרגיל.

הסכם גירושין חוסך את כל המגרעות הללו, ומצמצם את נזקי ההליך למינימום ההכרחי. לכן, בוודאי שההליך הוא כדאי. השאלה החשובה יותר היא, האם אתם מסוגלים להגיע לשיח מכבד, לשבת סביב שולחן משוף ולנסח מסמך שכזה.

עריכה על ידי עורך דין

ניסוח הסכם גירושין הוא מלאכת מחשבת, הדורש מיומנות והכרת הדין לפני ולפנים. אחרת, ייערכו בו שגיאות רבות שיגרמו ליותר נזק מתועלת. הסכם הגירושין יהפוך מכלי ליצירת וודאות משפטית, לזירת התכתשות נוספת. מנעו זאת על ידי עריכת ההסכם אצל עורך דין מוסמך, שידע לוודא כי ההסכם טוב ומועיל. בהצלחה!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

ביטול הסכם גירושין – האם זה אפשרי?

הסכמים הם דבר כובל. למעשה, זוהי מטרתם. לכפות את רצוננו מהעבר על היותנו בהווה. לרוב, ההסכמים כדאיים לנו. הודות להם, מתאפשר לנו לתכנן תוכניות עתידיות

מה זה איזון משאבים וכיצד הוא קורה?

הליך גירושין טומן בחובו מספר הליכים נלווים, מספר הליך שינוי הסטטוס של הזוג. שני ההליכים הנלווים המשמעותיים ביותר, הם איזון משאבי הזוג – דהיינו חלוקה