לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

גישור משפחתי

הליך גירושין הוא הליך קשה ומורכב, מכל הבחינות. ההסדרים המשפטיים סבוכים למדיי. ההוצאות הכספיות גבוהות במיוחד וכמובן – המחיר הנפשי שלעיתים עולה על כל המחירים האחרים. כתוצאה מכך, פותחו מספר דרכים להקל על הליך הגירושין, מכל הבחינות. מהבחינה המשפטית, מהבחינה הכלכלית ומהבחינה הנפשית. דרך המלך להקלה זו, היא בחירה במסלול הגישור.

גישור משפחתי – אהבה ולא חוק

לפני שנסביר כיצד מתבצע הליך גישור משפחתי, חשוב שנדע מהם יתרונותיו של הליך זה. שאם לא כן, מדוע שנרצה להגיע אליו? היתרון הראשון בו נפתח, הוא הסיכוי לשלום בית דרך הליך הגישור. לאחר מכן, נמשיך ביתרונו של הליך הגישור המשפחתי כהליך לטובת הצדדים ולא כהליך הכפוף להוראות החוק. לבסוף, נתמקד ביתרון הכלכלי שמעניק הליך הגישור המשפחתי.

היתרון הראשון ברור מאליו. לפני שהמגשר יפנה לדרכים לניהול הסכסוך, הוא ינסה לפתור אותו. לגשש האם ישנה דרך להחזיר את החיים למסלולם ואת הזוג לחיים משותפים. ככל שהוא ימצא נתיב שכזה, הוא יצעד בו. בבית משפט, כמובן, לא ינסו להשכין שלום בית בין הצדדים אלא לנהל הליך משפטי לכל דבר ועניין. זהו היתרון הראשון של הגישור המשפחתי. נמשיך אל השני.

גישור משפחתי
גישור משפחתי

כידוע, בית המשפט פועל על פי דין. הוא כפוף להוראות החוק ומותר לו לפסוק רק על פיהן ועל פי התקדימים המשפטיים השונים. שופטים ודיינים יוכלו להתאמץ לפרש את הדין כך שיתאים לצדק במקרה הספציפי, אך בסופו של דבר החוק הכללי יעמוד תמיד מעל למקרה הפרטי.

גם ההכרעות בסכסוכים לא ייעשו בהכרח לטובת הצדדים, אלא לפי הוראות החוק. גם אם קיים זוג ספציפי עבורו, למשל, לא רצוי בהכרח לבצע איזון משאבים שווה, השופט לא יוכל לחרוג מהוראות החוק אך עקב נסיבות המקרה המסוים.

לא כן הוא הליך הגישור המשפחתי. בגישור משפחתי, המגשר לא כבול להוראות החוק אלא לעשיית טוב והגעה אל עמק השווה בין הצדדים. בלי הפתעות, בלי ראיות שנשלפות מהשרוול, פשוט לטובת הצדדים.

הודות לכך, הפגיעה הנפשית הנוצרת עקב הליך הגירושין מצטמצמת במידה ניכרת. בני הזוג אינם ניצים המתכתשים זה עם זה, אלא בני שיח המנסים להגיע להסכמות על בסיס שיח מכבד ורצון להפריד כוחות בצורה נעימה.

גישור משפחתי – הליך זול ופשוט

הגישור המשפחתי לא מתבצע בין כותלי בית המשפט, אלא במכון גישור או ביחידת הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה. עובדה זו חוסכת לזוגות הפונים לאפיק הגישורי ממון רב. ראשית, נכנסת אגרת התביעה בבית המשפט. שנית, נחסכות עלויות שכר טרחת עורך דין, ככל שלא תשכרו עורך דין בשלב הגישור.

אף אם תסתייעו בעורך דין, הרי שעלויותיו צפויות להיות שוליות ביחס לאלו של ניהול הליך משפטי רגיל. זאת, מאחר שמרכיב משמעותי בשכר הטרחה הוא מספר הדיונים בהליך, כתבי תביעה, הגנה או תשובה המוגשים לבית המשפט ושאר מרכיבים הנעדרים כליל מהליך גישור משפחתי. גם באשר לשעות הייעוץ, מספר שעות הייעוץ הדרושות להליך גישור הן מינימליות ביחס לאלו הדרושות לשם ניהול הליך משפטי מלא.

בנוסף, ניהול הגירושין במכון גישור משפחתי ולא בבית משפט מגן עליכם מפני הסיכון לצו הוצאות. פעמים רבות, בית המשפט פוסק לצד שהפסיד בהליך תשלום הוצאות לצד שכנגד. בהליך גישור משפחתי אין מנצחים ואין מפסידים, כך שאף צד לא ישלם הוצאות לרעהו.

יתר על כן, בהליך הגישור המשפחתי תיקבע חלוקת רכוש ותשלום מזונות הוגן בעיניכם. זאת, בניגוד לבית המשפט בו סביר מאוד שתצאו מאוכזבים מהתוצאה הכלכלית.

אם כן, להליך הגישור יתרונות כבירים בתחום המשפטי, הכלכלי והנפשי. כעת, לאחר שהכרנו יתרונות אלו, הגיעה הזמן להכיר את הליך הגישור עצמו.

גישור דרך יחידת הסיוע

בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים עוסקים בהרבה מעבר לחוק ומשפט. הדיונים משלבים ממדים פסיכולוגים וסוציולוגים עמוקים המשפיעים על ההליך כולו במידה ניכרת. בעקבות כך, הוקמו יחידות המקצוע המורכבות מפסיכולוגיים, עובדים סוציאליים ומגשרים המסייעים לבתי המשפט בהשלמת התמונה ברבדים שאינם משפטיים. כל זוג הפותח תיק גירושין, מופנה תחילה ליחידת הסיוע.

ביחידת הסיוע, יקבל הזוג סיוע ראשוני במטרה לסיים, או לכל הפחות לצמצם את הסכסוך לפני ניהול ההליך המשפטי. בין היתר, מופנה הזוג לגישור משפחתי אצל מגשר מקצועי. לחלופין, יופנה הזוג לגישור משפחתי במכון חיצוני הפועל בשיתוף עם בית המשפט ויחידת הסיוע.

בני הזוג מחויבים למספר פגישות מינימלי אצל המגשר. בפגישות, המגשר ישוחח הן עם בני הזוג יחדיו והן עם כל אחד מבני הזוג בנפרד. בשלב זה, נוכחות עורכי הדין תהיה אסורה. עם זאת, חשוב לדעת שמתגרשים רבים נעזרים בשירותי עורך דין מקצועי כבר בשלב הגישור המשפחתי, כך שאם בן או בת הזוג שלכם מסתייעים בעורך דין מומלץ לכם לא להישאר מאחור ולהיעזר גם בשירותים משפטיים.

גישור דרך מכון חיצוני

ניתן גם לבחור שלא לפתוח כלל בתביעת גירושין, אלא לפנות מלכתחילה אל מכון גישור משפחתי. ברחבי הארץ פועלים מכוני גישור משפחתי לא מעטים. חפשו אותם, פנו אליהם והם כבר יסייעו לכם בהמשך ההליך.

יתרונו של גישור חוץ משפטי זה, הוא המצב הנפשי הראשוני של הצדדים ביחס להליך. בעוד שאל הגישור הכפוי יגיעו בני הזוג במצב מלחמתי וללא מטרה אמיתית לנסות להתפשר, הרי שבגישור הוולונטרי הזוג מגיע בנפש חפצה. הזוג מעוניין לפתור את הבעיות בדרכי נועם, בין אם בשלום בית של ממש ובין אם בצמצום הסכסוך ובהגעה להבנות בענייני רכוש ומשמורת.

אם כן, לגישור יתרון על פני ההליך המשפטי ולגישור המשפחתי הוולונטרי יתרון על פני הגישור של יחידת הסיוע. זאת, לא בשל איכות מכוני הגישור אלא בשל המצב התודעתי בו מגיעים הצדדים להליך.

הגעה להבנות

המגשר, לאחר ששוחח עם הצדדים, יוכל לשקף להם על מה הם מסכימים ובמה נותרו חלוקים. על בסיס מידע זה, ישב הזוג לליבון סוגיות והגעה למסקנות פרקטיות. לבסוף, המגשר ינסח הוראות שיקבלו אישור בית המשפט. בכך, יקבל הגישור תוקף משפטי מחייב שלא ניתן לערעור, למעט בנסיבות חריגות.

גישורים משפחתיים נוספים

לצערנו הרב, סכסוכים בתוך משפחה נפוצים בכל מקום ולאו דווקא אצל זוגות מתגרשים. דלתות הגישור המשפחתי פתוחות גם בפניהם, על שלל הסכסוכים הפוטנציאליים. כך, מגיעים למכוני הגישור המשפחתי סכסוכים משפחתיים מכל הגוונים. סכסוכי ירושה, סכסוכים עסקיים בין אחים שותפים, סכסוכי הורים וילדים ועוד.

המגשרים יכינו מבעוד מועד את הרקע המשפטי העיוני לכל סוגיה וכן את הרבדים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים בה, כדי להיות מוכנים מבחינה עיונית עם הגעת הצדדים לגישור. המגשרים ישתמשו באותן מתודות של סכסוכי הגירושין גם לשאר הסכסוכים המשפחתיים, בביצוע ההתאמות הנדרשות כמובן.

כל אותם היתרונות של גישור הגירושין, מתקיימים גם כאן. צמצום הליכים משפטיים, חסכון כלכלי ושמירה על יציבות נפשית. מכיוון שכך, הליך הגישור המשפחתי מומלץ לא רק לזוגות העומדים בפני גירושין אלא לכל בני משפחה המצויים בסכסוך.

עלות ההליך

איך לא, גם על כסף צריך לדבר.  עלות של הליך גישור גירושין, צפויה לנוע סביב 10,000 עד 15,000 שקלים במקרים פשוטים ועד 35,000 שקלים במקרים מורכבים במיוחד. כל מי שמכיר את הסכומים אותם גובים עורכי דין כשכר טרחה, יודעים שמדובר בסכומים שוליים יחסית.

לסיום

הליך הגישור המשפחתי הוא הליך רווי יתרונות. יתרונותיו המרכזיים הם הקלה בהליך המשפטי, חיסכון כלכלי ושמירה על חוסן נפשי. פנו לגישור – ותהנו מיתרונות אלו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא